Stacionirano bolničko liječenje hitna, dežurstvo

Stacionarno bolničko liječenje

Stacionarno bolničko liječenje se odnosi na tretman i skrb za životinje koje zahtijevaju boravak u ambulanti.

Ovo se najčešće primjenjuje kod teških ozljeda, bolesti ili kirurških zahvata koji zahtijevaju nadzor i podršku veterinara tijekom razdoblja oporavka. Stacionarno liječenje uključuje dijagnostiku, primjenu terapije i njegu životinje, uključujući hranjenje, hidrataciju i kontrolu boli.

Naši djelatnici odgovorni su za praćenje stanja životinje tijekom njenog boravka, kao i za pružanje potrebne skrbi i lijekova.

Hitna dežurstva

Hitna dežurstva su neophodna kako bi se pružila hitna medicinska pomoć životinjama koje su ugrožene ili su u stanju kritične opasnosti po život.

Bioinstitut ima dežurstva koja su dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu (uključujući nedjelju, vrijeme praznika i blagdana) kako bi se brzo i efikasno pružila pomoć u situacijama kada je to potrebno.